Twój koszyk jest pusty ...
» Regulamin

Regulamin

1. Sklep www.setline.eu (szczyptamody.pl) zwany dalej sklepem, jest stroną internetową pracowni krawieckiej P.P.H.U. Set-Line z Bielska-Białej istniejącej od 1997 roku
Dane sprzedawcy:
P.P.H.U Set-Line
Dorota Setla
43-303 Bielsko-Biała
ul. Szarotki 41
NIP: 547-109-70-13
Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej pod numerem 34294.

2. Korzystanie ze sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

3. Zamówienia może składać każda pełnoletnia osoba która zarejestruje się w sklepie www.setline.eu.

4. Zamawiający jest zobowiązany podać pełne i zgodne z prawdą dane teleadresowe umożliwiające poprawne zamówienie.

5. Podstawowym środkiem komunikacji sklepu z klientami jest sieć internet, w szczególności poczta elektroniczna. Wszelkie pytania związane z regulaminem klienci mogą wysyłać na adres sklep.setline@gmail.com. Odpowiedzi będą udzielane przez sklep bez zbędnej zwłoki na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od klienta.

6. Koszty korzystania przez klienta ze środków porozumiewania się na odległość do komunikacji ze sklepem ponosi klient, według stawek operatora telekomunikacyjnego z którego usług korzysta klient.

7. Dane osobowe klientów podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity z 2002 roku - Dz. U. nr.101 poz.926 z późniejszymi zmianami) i nie będą udostępniane osobom trzecim.

8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach internetowych szczyptamody.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów dostawy. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.

9. Regulamin i ceny mogą być zmieniane. Zmiany obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie sklepu. Oferta cenowa obowiązuje do wyczerpania zapasów i jest wiążąca w momencie zatwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. Zatwierdzenie zamówienia wysyłane jest do klienta drogą mailową w najkrótszym możliwym terminie, zwykle tego samego dnia. 

10. Fotografie produktów są własnością sklepu i nie mogą być kopiowane, ani wykorzystywane do innych celów bez pisemnej zgody właściciela.

11. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu wysyłki. Wysyłka towaru potwierdzana jest mailem.

12. Towar dostarczany jest do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Koszty wysyłki znajdują się na stronie kosztów i sposobów dostawy

13. Sprzedawany towar jest objęty miesieczną gwarancją udzieloną przez producenta. 

14. Reklamowany towar należy zwrócić na adres sklepu tj. P.P.H.U. Setline, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Szarotki 41. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa nabywca. Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. 

15. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres sklepu. 

16. Jeżeli towar okaże się być niezgodny z umową, nabywca może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana okażą się niemożliwe lub będą wymagały nadmiernych kosztów. 

17. Jeśli wymiana nie będzie możliwa z powodu braku identycznego towaru w magazynie klient będzie miał możliwość wymiany towaru na podobny bądź też zwrotu gotówki. 

18. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w przypadku gdy pogorszenie stanu sprzedanego towaru stanowi wyłącznie następstwo jego użytkowania. 

19. Stosownie do postanowienia punktu poprzedzającego podstawą reklamacji nie mogą być uszkodzenia towaru wynikające z jego normalnego używania zgodnie z celem, jakiemu dany przedmiot służy. 

20. Klient ma prawo - zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta - odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu. Oświadczenie można wysłać drogą mailową lub pisemnie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

21. W przypadku produktów szytych na miarę klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z art. 38, pkt 3. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

22. W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca jest zobowiązany do odesłania na adres sklepu na własny koszt zakupionych produktów z kompletem wyposażenia. Zwracany produkt nie może być uszkodzony. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.

23. Koszt zakupu zwróconego produktu wraz z kosztami przesyłki do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez sprzedawcę, Nabywca otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu.

24. System punktowy stosowany przez sklep dotyczy jedynie klientów indywidualnych. 

25. Wszelkie spory pomiędzy sklepem i klientem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

27. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy.


 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
{__GOOGLE_ANALYTICS_BODY}