Twój koszyk jest pusty ...

Kategorie

Nasze nowości

200
Płaszczyk Lucia2, 40-60

Płaszczyk Lucia2, 40-60Ceny widoczne po zalogowaniu

Płaszczyk Lucia1, 40-60

Płaszczyk Lucia1, 40-60Ceny widoczne po zalogowaniu

Bestsellery

1 » Regulamin2

Regulamin

1. Hurtownia www.setline.eu (szczyptamody.pl) zwana dalej serwisem, jest stroną internetową pracowni krawieckiej P.P.H.U. Set-Line z Bielska-Białej istniejącej od 1997 roku realizującą sprzedaż B2B dla klientów hurtowych.
Dane sprzedawcy:
P.P.H.U Set-Line
Dorota Setla
43-303 Bielsko-Biała
ul. Szarotki 41
NIP: 547-109-70-13
Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej pod numerem 34294.

2. Korzystanie ze serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

3. Zamówienia może składać każda pełnoletnia osoba która zarejestruje się w serwisu www.setline.eu.

4. Zamawiający jest zobowiązany podać pełne i zgodne z prawdą dane teleadresowe umożliwiające poprawne zamówienie.

5. Podstawowym środkiem komunikacji serwisu z klientami jest sieć internet, w szczególności poczta elektroniczna. Wszelkie pytania związane z regulaminem klienci mogą wysyłać na adres shop@setline.eu. Odpowiedzi będą udzielane przez serwisu bez zbędnej zwłoki na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od klienta.

6. Koszty korzystania przez klienta ze środków porozumiewania się na odległość do komunikacji ze serwisem ponosi klient, według stawek operatora telekomunikacyjnego z którego usług korzysta klient.

7. Dane osobowe klientów podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity z 2002 roku - Dz. U. nr.101 poz.926 z późniejszymi zmianami) i nie będą udostępniane osobom trzecim.

8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach internetowych szczyptamody.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów dostawy. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.

9. Regulamin i ceny mogą być zmieniane. Zmiany obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie serwisu. Oferta cenowa obowiązuje do wyczerpania zapasów i jest wiążąca w momencie zatwierdzenia zamówienia przez obsługę
serwisu. Zatwierdzenie zamówienia wysyłane jest do klienta drogą mailową w najkrótszym możliwym terminie, zwykle tego samego dnia. 

10. Fotografie produktów są własnością
serwisu i nie mogą być kopiowane, ani wykorzystywane do innych celów bez pisemnej zgody właściciela.

11. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu wysyłki. Wysyłka towaru potwierdzana jest mailem.

12. Towar dostarczany jest do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Koszty wysyłki znajdują się na stronie kosztów i sposobów dostawy

13. Sprzedawany towar jest objęty miesięczną gwarancją udzieloną przez producenta. 

14. Reklamowany towar należy zwrócić na adres
serwisu tj. P.P.H.U. Setline, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Szarotki 41. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa nabywca. Serwis nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. 

15. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres
serwisu

16. Jeżeli towar okaże się być niezgodny z umową, nabywca może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana okażą się niemożliwe lub będą wymagały nadmiernych kosztów. 

17. Jeśli wymiana nie będzie możliwa z powodu braku identycznego towaru w magazynie klient będzie miał możliwość wymiany towaru na podobny bądź też zwrotu gotówki. 

18. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w przypadku gdy pogorszenie stanu sprzedanego towaru stanowi wyłącznie następstwo jego użytkowania. 

19. Stosownie do postanowienia punktu poprzedzającego podstawą reklamacji nie mogą być uszkodzenia towaru wynikające z jego normalnego używania zgodnie z celem, jakiemu dany przedmiot służy. 

20. Klient ma prawo - zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta - odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu. Oświadczenie można wysłać drogą mailową lub pisemnie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

21. W przypadku produktów szytych na miarę klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z art. 38, pkt 3. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

22. W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca jest zobowiązany do odesłania na adres
serwisu na własny koszt zakupionych produktów z kompletem wyposażenia. Zwracany produkt nie może być uszkodzony. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.

23. Koszt zakupu zwróconego produktu wraz z kosztami przesyłki do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez sprzedawcę, Nabywca otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu.

24. Wszelkie spory pomiędzy
serwisem i klientem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

26. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy.

27. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez klientów serwisu www.szczyptamody.pl są przetwarzane przez P.P.H.U. Set-Line Dorota Setla z siedzibą w Bielsku-Białej,przy ul. Szarotki 41.
Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić P.P.H.U. Set-Line Dorota Setla realizację umowy lub usługi w należyty sposób..
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl